Bugetare participativă Făgăraș

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

Ce trebuie să știi despre depunerea de proiecte

10 mai - 7 iunie 2019


 • La procesul de bugetare participativă pot participa cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiu şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  - Alei, trotuare şi zone pietonale.
  - Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
  - Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
  - Infrastructură educațională și culturală.
  - Oraşul digital.

 • Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu

 • Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 46.600 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 10.000 euro.

 • Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative bp.primaria-fagaras.ro, după crearea unui cont, sau prin completarea fișei proiectului, care poate fi descărcată de aici. Fișa completată poate fi depusă fizic la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare sau trimisă la adresa de email bpfagaras@gmail.com.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

  1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

  2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Făgăraș şi care vizează un spaţiu public.

  3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile.

  4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

  5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

  6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

  7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

  8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

  9. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul Regulament și cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile vor fi luate în considerare în mod corespunzător cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic, deschis, incluziv, transparent de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii făgărășene se manifestă şi se transformă în realitate.

ANUNȚURI