1

22 Aprilie – 31 Mai

Depunerea proiectelor

  • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro
  • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

03 Iunie – 05 Iulie

Analiza proiectelor

  • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
  • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
  • Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
  • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

08 Iulie – 09 August

Etapa de vot

  • fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota cinci proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). Nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor
  • La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
4

12 – 29 August

Validare vot

  • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

30 August

Afişare rezultate finale

  • La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.