Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș şi au împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Pot fi înscrise propuneri de proiecte online, pe site-ul bugetării participative, www.bp.primaria-fagaras.ro.

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bp@primaria-fagaras.ro  sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 0757077500.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.
 • Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice.
 • Infrastructură educațională, culturală, sportivă și de sănătate.
 • Protecția mediului, protecția animalelor, ecologizare.
 • Digitalizare, infrastructură IT și de telecomunicații.
Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Să corespundă unui obiectiv de interes general și să respecte prevederile Cap. 4 din prezentul Regulament.
 2. Să vizeze o investiție într-una din ariile de competenţă ale Primăriei Municipiului Făgăraș şi/sau care vizează un bun aflat în proprietatea publică sau privată a Municipiului Făgăraș;
 3. Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005.
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planurile sau proiectele municipalităţii aflate în derulare.
 5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
 7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este de 100.000 lei, inclusiv TVA.

Proiectele care depășesc valoarea de 100.000 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări. În acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului. În acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.

Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de depunere proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro.

Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale (conform Cap. 7, pct. 6) nu sunt virate în contul Primăriei Municipiului Făgăraș sumele consemnate în contractele de sponsorizare, va fi promovat spre implementare următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2023.

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.).În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

Propunerile se pot edita doar in perioada de depunere. Utilizatorul trebuie să fie logat în cont pentru a face modificarile dorite.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.
Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor, dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.

Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș şi au vârsta de cel puţin 16 ani.

Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul primariei www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook și Instagram.

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro.
Votul are loc într-o singură etapă. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0368402949 interior 112 sau mobil 0757077500.

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0368402949 interior 112 sau mobil 0757077500.

 • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea
 • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
 • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
 • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
 • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.
 • Să particip activ la realizarea şi urmărirea proiectelor.