Project Description

sorin bucur
18.000 RON

Biblioteca Municipală „Octavian Paler” Făgăraș este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, frecventată de cititori din toate categoriile socio-profesionale. Pentru a satisface exigenţele informaţionale ale cititorilor, biblioteca trebuie să dispună de acele instrumente de documentare care să faciliteze captarea, stocarea, partajarea, prelucrarea cunoştinţelor cât mai rapid şi mai facil. În zilele noastre, pentru Biblioteca Municipală „Octavian Paler” Făgăraș, deţinerea informaţiei este o condiţie a existenţei ei, dar nu suficientă, atâta timp cât aceasta nu este comunicată prin mijloacele cele mai accesibile. Catalogul online s-a dovedit a fi cel mai util mijloc în ceea ce priveşte prezentarea întregului fond pe care biblioteca îl deţine.
Elementul de noutate pe care îl aduce catalogarea electronica este posibilitatea de accesare online a informaţiilor prin intermediul unor elemente de căutare imposibil de regăsit în spaţiul cataloagelor tradiţionale. Momentan biblioteca dispune de cataloage clasice, redactate pe fişe bibliografice standardizate. Trecerea la catalogarea electronica va asigura accesul liber la informații despre colecțiile bibliotecii.
Prin dotarea Serviciului Catalogare şi Clasificarea Colecţiilor cu o rețea de 3 calculatoare, necesară pentru completarea permanentă a bazei de date, cu ajutorul programului informatic WIZBOOKS, se va asigura accesul liber la informații despre colecțiile bibliotecii. WIZBOOKS este un modul complet ce ar permite utilizatorilor să obţină acces la colecţiile bibliotecii, să caute şi navigheze online, la orice oră, din orice loc atât pentru începători cât şi pentru utilizatori cu experienţă.
În Biblioteca Municipală „Octavian Paler” Făgăraș se derulează activităţi complexe: selecţia, achiziţia si organizarea colecţiilor; regăsirea, evaluarea, indexarea, stocarea si diseminarea informaţiilor; elaborarea bazelor de date; consultanţă bibliografică; planificarea, coordonarea și monitorizarea activităţilor; promovarea lecturii; dezvoltarea și promovarea serviciilor bibliotecii; organizarea evenimentelor cultural-educative; încheierea unor parteneriate avantajoase pentru bibliotecă și comunitate; analiza legislaţiei de bibliotecă; formarea profesională continuă.

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Biblioteca publicǎ, poarta localǎ de acces la cunoaștere, trebuie sǎ asigure condiţiile necesare, de bazǎ, pentru educaţia permanentǎ, pentru formarea deprinderilor digitale, decizionale și independente, pentru dezvoltarea culturalǎ a individului și a grupurilor sociale.
Biblioteca Municipală „Octavian Paler” trebuie să dispună de acele instrumente care să faciliteze captarea, stocarea, prelucrarea cunoştinţelor cât mai rapid. Deţinerea informaţiei este o condiţie a existenţei ei, dar nu suficientă, atâta timp cât aceasta nu este comunicată prin mijloacele cele mai accesibile, cum este catalogul online.
Accesarea catalogului electronic online permite identificarea instant a documentelor și o eficiența crescută a procesului de împrumut, îmbunătățirea calității serviciilor oferite de bibliotecă, facilitatea accesului la informație, reducerea timpului de așteptare a cititorilor. Se vor satisface exigențele informaționale ale cititorilor.

Amplasamentul proiectului/ZONA DIN FĂGĂRAȘ

Site-ul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ (http://primaria-fagaras.ro/) ar putea găzdui catalogul electronic online, putând fi accesat de către cei interesați, indiferent dacă sunt utilizatori înscriși sau nu.
Spațiul in care urmează sa fie amplasata rețeaua de calculatoare, necesară pentru completarea permanentă a bazei de date, este sediul Bibliotecii Municipale “Octavian Paler”, str. Mihai Viteazu nr.1, Cetatea Făgărașului, Nivel II.

Galerie foto

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.