Project Description

Proiect neeligibil

Acest proiect nu a îndeplinit toate criteriile necesare pentru a trece în etapa următoare.
BEATRICE GABRIELA BÂRSAN
15.000 RON

Bibliotecile de azi se confruntă cu provocări ridicate de diversitatea şi rapida dezvoltare a universului informaţiei. Creşterea aşteptărilor utilizatorilor în ceea ce priveşte accesul mai rapid şi mai uşor la informaţia relevantă, merge mână în mână cu cererile instituţionale de creștere a eficienţei operaţionale, dar si cu existenta cursurilor online pentru scolari.
Biblioteca Municipală „Octavian Paler” Făgăraș este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, fiind frecventată de cititori din toate categoriile sociale. Momentan biblioteca dispune de cataloage clasice, redactate pe fişe bibliografice standardizate.
Trecerea la catalogarea electronica va asigura accesul liber la informații despre colecțiile bibliotecii, astfel utilizatorii vor avea multiple facilităţi:
* căutarea şi regăsirea documentelor
* afişarea stocului existent şi a disponibilităţii exemplarelor
* rezervarea documentelor / prelungirea duratei de împrumut
* vizualizarea fişei de cititor şi a istoricului de împrumut
* solicitarea de fotocopiere / împrumut interbibliotecar
şi multe altele care continuă să evolueze conform aşteptărilor şi dorinţelor impuse de aceştia.
Catalogul electronic online pentru cetățeni asigură realizarea sesiunilor OPAC, prin accesarea de către utilizatori a bazei de date OPAC/ Online Public Acces Catalogue. Elementul de noutate pe care îl aduce catalogarea electronica este posibilitatea de accesare online a informaţiilor prin intermediul unor elemente de căutare imposibil de regăsit în spaţiul cataloagelor tradiţionale.
Prin dotarea Serviciului Catalogare şi Clasificarea Colecţiilor cu o rețea de 3 calculatoare, necesară pentru completarea permanentă a bazei de date, cu ajutorul programului informatic WIZBOOKS, se va asigura accesul liber la informații despre colecțiile bibliotecii. WIZBOOKS este un modul complet ce ar permite utilizatorilor să obţină acces la colecţiile bibliotecii, să caute şi navigheze online, la orice oră, din orice loc atât pentru începători cât şi pentru utilizatori cu experienţă .

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Pentru a satisface exigenţele informaţionale ale cititorilor, Biblioteca Municipală „Octavian Paler” trebuie să dispună de acele instrumente care să faciliteze captarea, stocarea, prelucrarea cunoştinţelor cât mai rapid. Deţinerea informaţiei este o condiţie a existenţei ei, dar nu suficientă, atâta timp cât aceasta nu este comunicată prin mijloacele cele mai accesibile.
Catalogul electronic online va permite utilizatorilor să acceseze liber servicii oferite de bibliotecă.
Biblioteca publicǎ, poarta localǎ de acces la cunoaștere, trebuie sǎ asigure condiţiile necesare, de bazǎ, pentru educaţia permanentǎ, formarea deprinderilor decizionale independente și dezvoltarea culturalǎ a individului și grupurilor sociale.

Amplasamentul proiectului/ZONA DIN FĂGĂRAȘ

Site-ul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ (http://primaria-fagaras.ro/) ar putea găzdui catalogul electronic online , putand fi accesat de către cei interesați, indiferent dacă sunt utilizatori înscriși sau nu.
Spatiul in care urmeaza sa fie amplasata rețeaua de calculatoare, necesară pentru completarea permanentă a bazei de date, este sediul Bibliotecii Municipale “Octavian Paler”, str. Mihai Viteazu nr.1 .

Galerie foto

Locație proiect

Strada Mihai Viteazul 1, Făgăraș 507010, România